Den Herd gaat naar de Mert!

In de laatste gemeenteraadsvergadering van deze raadsperiode is gisterenavond het krediet vastgesteld voor de verplaatsing van Den Herd naar de Mert! VVD Bladel is voorstander van de verplaatsing van Den Herd naar de Mert! Echter staan we wel kritisch in het proces.

Den Herd gaat naar de Mert

We praten namelijk niet alleen over een investering van totaal ruim 22,5 miljoen maar aan zo'n faciliteit hangt ook nog een behoorlijk jaarlijks (exploitatie)kostenplaatje. Het krediet om de "nieuwe den Herd" te stichten vinden we geen probleem, sterker nog er is al ingestemd met een kleine 4 miljoen en we praten nu nog over de resterende 18,5 miljoen.


Echter betreft de jaarlijks terugkerende kosten, daarvan geeft het college van B&W aan dat ze hier nog geen berekening van kunnen overleggen. We weten nu zelfs niet bij benadering wat de jaarlijks terugkerende exploitatiekosten zullen zijn. Dit wordt mede veroorzaakt omdat men nog niet duidelijk heeft welke functies precies in het nieuwe gebouw zullen worden ondergebracht. Dat is voor de VVD uiteraard onverteerbaar, het is namelijk niet de hoogte van de investering die voor onzekerheid zorgt maar wel wat de jaarlijkse kosten gaan zijn! We zijn dan ook niet bereid om een "blanco" check uit te schrijven en daarmee de inwoners van de gemeente Bladel (die het uiteindelijk betalen) op te zadelen met de kosten van het eventuele exploitatie tekort. 


Daarom heeft de VVD gisteren ook tegen dit voorstel gestemd. Daarna hebben we, samen met D66, middels een motie, afgedwongen dat voordat de deuren opengaan in september 2023 er een exploitatieprognose moet liggen en niet 2 jaar na opening zoals het college van B&W voorstelt!!!


Verder willen we onze verenigingen een warm thuis bieden maar ook graag een professionele aansturing en programmering voor het theater in de toekomst! We willen graag een gevarieerder programma voor onze inwoners en zien ook kansen bij samenwerking met grotere regionale publieke partijen. Daarmee zou het Bladel nog aantrekkelijker worden voor de omringende Kempendorpen wat op zijn beurt weer een positief gevolg zou hebben voor onze plaatselijke horeca- en detailondernemers


We zouden het jammer vinden als we over 2 jaar moeten concluderen dat we onze verenigingen, geen gratis huisvesting meer kunnen aanbieden of dat de theaterfunctie gaat verdwijnen of de vaste gebruikers flink meer huur moeten gaan betalen!


We hebben voorgesteld om dit te onderzoeken. Helaas heeft dit voorstel het niet gehaald.


We zullen de ontwikkelingen van Den Herd naar de Mert dan ook kritisch blijven volgen!