Maak het verschil!

John is de lijsttrekker van de Bladelse tak van de VVD, die zich op diverse punten onderscheid van de landelijke standpunten.

John Adams

John Adams is geboren en getogen in Bladel, maar toch krijgt hij vaak de vraag of hij wel n’un echte Blaalse is. Het antwoord is ja; John is zelfs een nazaat van de oer-Bladelse Mie Moors. Hij staat niet graag in de schijnwerpers, maar zet zich op de achteregrond met hart en ziel in voor de gemeentepolitiek. Zijn insteek: alleen iets zeggen als het ertoe doet. Duidelijk zijn in je standpunt en alle randzaken laten liggen waar ze horen: aan de rand.

John is de lijsttrekker van de Bladelse tak van de VVD, die zich op diverse punten onderscheid van de landelijke standpunten. “Het gaat om de gemeentepolitiek, dan móet je aanpassen. Ik denk dat wij, meer dan landelijk gebeurt, ons sociale gezicht laten zien, ik durf zelfs wel te zeggen dat we, voor een VVD-afdeling, redelijk ‘links’ zijn. We komen op voor de zwakkeren in de samenleving en vertalen het landelijk beleid naar het lokale. Wij gaan uit van wat er in de gemeente speelt, dan bekijken we wat we er als mens van vinden en daarna kijken we pas naar de landelijke lijn. Ik doe het in Bladel niet alleen; we staan nu met vijf bekwame mensen op de lijst en ieder neemt zijn verantwoordelijkheid. De inbreng van iedereen is belangrijk en alleen samen kun je dingen bereiken.”

In de raadsvergaderingen gaat het er soms fel aan toe. “Dat vind ik mooi aan politiek. Dat je het oneens mag zijn en daarover in discussie kunt gaan. Standpunten lopen soms fel uiteen maar na de vergadering moet het weer ‘normaal’ zijn. Dan moet je elkaar in de ogen kunnen kijken. Dat is het spel; ik zal het nooit op de persoon spelen want dat komt altijd terug. We leven in een kleine gemeenschap en we moeten voorkomen dat zaken gaan etteren. Zo zijn we het op dit moment met andere partijen gedeeltelijk oneens over de nieuwe Den Herd; wij willen vooraf een exploitatiebegroting en meerdere andere partijen schrijven liever een blanco cheque uit. In de vergadering ‘bevechten’ we elkaar op dat punt maar naderhand drinken we samen weer een kop koffie. Dat politieke spel vind ik mooi. Omdat je altijd het belang van de inwoners in het oog houdt.”

Veiligheid is een belangrijk thema voor de VVD. “Op dit moment speelt er overlast van een bepaalde groep jongeren in Bladel. We zijn natuurlijk voorstander van preventie en voorlichting, maar op een bepaald moment is dat klaar en moet er doorgepakt worden. Dan zijn we keihard en eisen we aanpak van zowel de jongere als de ouders. We zien namelijk dat dat werkt. ‘Wie niet horen wil, moet voelen’. De gemeenschap is er niet bij gebaat als we maar blijven pamperen. Ook op dit punt verschillen we soms van mening met andere partijen, maar dat mag.”

John is klaar voor de verkiezingen; een uitspraak over de uitslag durft hij niet te doen. “Wat het belangrijkst is, is dat de democratie zijn werk kan doen. Daarom een oproep: gá stemmen! Maak gebruik van je democratisch recht en máák het verschil.”